Gezinstherapeut

Wat doet een gezinstherapeut?

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Het gaat vooral om wat er zich tussen de gezinsleden afspeelt. Bij gezinstherapie gaat het niet om één persoon, maar om alle personen binnen een gezin. Gezinnen hebben vaak gewoontes opgebouwd en manieren van hoe zij binnen het gezin met elkaar omgaan. Veranderingen kunnen dit echter verstoren. En dat kan gepaard gaan met de nodige stress. Het komt regelmatig voor dat gezinsleden elkaar niet meer begrijpen of niet meer goed met elkaar kunnen praten. Gezinstherapie helpt om iedereen binnen het gezin bewust te maken van hoe zij op elkaar reageren en om elkaar (weer) te leren begrijpen.

Gezinstherapie is bedoeld voor het hele gezin. Als een van de gezinsleden mentale of fysieke problemen heeft, kan dit bijvoorbeeld op het hele gezin van invloed zijn. Je kunt ook bij een gezinstherapeut terecht als je als gezin te maken hebt met een ingrijpende gebeurtenis of een overlijden binnen een gezin. Een gezinstherapeut coacht gezinsleden zowel individueel als gezamenlijk om ze weer nader tot elkaar te brengen.

Gezinstherapie

Waar kan een gezinstherapeut bij helpen?

De behandelingen en ondersteuning, die een gezinstherapeut kan bieden, zijn heel divers. Je kunt onder andere bij een gezinstherapeut terecht voor:

Een verschil van mening over de manier van opvoeden

Problemen binnen een samengesteld gezin

Problemen na de geboorte van een kind

De verbetering van de sfeer binnen een gezin

Jaloezie binnen een gezin

Problemen met pubers

Rouwverwerking na een verlies

Traumaverwerking na een ingrijpende gebeurtenis

Problemen in een samengesteld gezin

Financiering

  • Als gezinstherapie wordt aangeboden in het kader van Jeugdzorg bepaalt de gemeente waar je woont wat de vergoeding is. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door de gemeente is een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist of van een deskundige in dienst van de gemeente.
  • Voor volwassenen wordt gezinstherapie vergoed als het gaat om de behandeling van een psychische aandoening. Het wordt vergoed door de zorgverzekeraar als de systeemtherapie een beperkt onderdeel vormt van multidisciplinaire behandelingen. Dat wil zeggen dat meerdere behandelvormen worden ingezet.
  • Gezinstherapie – of systeemtherapie – wordt niet vergoed als het geen onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair behandelplan. Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de therapie wel vanuit de aanvullende verzekering.
  • Bij de meeste praktijken voor gezinstherapie staan de kosten en voorwaarden vermeld op de website. Overleg voorafgaand aan de behandeling met de gezinstherapeut en/of jouw zorgverzekeraar over de vergoedingen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vind een gezinstherapeut bij jou in de buurt

Klik hier om je zoekopdracht te verfijnen
Herstel
Herstel