Interculturele zorgaanbieder

Wat is een interculturele zorgaanbieder?

De gevolgen van migratie, mogelijk geweld of traumatische ervaringen kunnen van invloed zijn op de gezondheid. Om mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen, bieden interculturele zorgaanbieders zorg en begeleiding aan cliënten van verschillende afkomsten en met verschillende geloofsovertuigingen. Bijvoorbeeld aan migrantengezinnen, statushouders of alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Interculturele zorgaanbieders bieden ondersteuning op een cultuursensitieve manier. Dit betekent dat zij rekening houden met de eigen cultuur en een brug slaan naar de Nederlandse cultuur.

Interculturele zorgaanbieder

Waar kan een interculturele zorgaanbieder bij helpen?

De hulp en/-of begeleiding die een interculturele zorgaanbieder kan bieden, is heel divers. Interculturele zorgaanbieders kunnen onder verschillende categorieën vallen. Denk onder andere aan:

Ambulante begeleiding

Psycho-educatie

Traumabehandeling

Steunende- en structurerende gesprekken

Persoonlijke verzorging

Thuiszorg

Wat is een goede psycholoog

Financiering

  • Vaak hebben interculturele zorginstellingen contracten met de gemeente. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar betekent dit dat de begeleiding onder de Jeugdwet valt en dat dit wordt vergoed door de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen, heb je meestal wel een verwijzing nodig van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
  • Voor volwassenen loopt de vergoeding van interculturele zorgaanbieders vaak via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kun je contact opnemen met je gemeente.
  • Twijfel je of de begeleiding wordt vergoed? Vraag dit dan na bij je gemeente of bij de zorgaanbieder. Zij kunnen hierover met je meedenken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vind een interculturele zorgaanbieder bij jou in de buurt

Klik hier om je zoekopdracht te verfijnen
Herstel
Herstel