Medisch dossier van je kind, vader of moeder inzien? Dit moet je weten!

Wetgeving
Medisch dossier inzien

Sinds 1 juli 2020 moet elke Nederlander digitaal en gratis bij zijn medisch dossier kunnen. Laboratoriumuitslagen, foto’s of medicijngebruik kun je dus opvragen bij zorgverleners, zoals de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Maar wist je dat je ook als ouder het dossier van je minderjarige kind kunt opvragen? En in bepaalde omstandigheden ook het dossier van je vader of moeder? Benieuwd wat daar allemaal bij komt kijken? En wat er nou eigenlijk in een medisch dossier zit? Wij hebben de meest gestelde vragen over inzage in het medisch dossier op een rij gezet.

Waarom is inzage in het medisch dossier zo belangrijk?

Het doel van een medisch dossier is om goede zorg te bieden. In het dossier kan een zorgverlener zien wat de medische achtergrond, gezondheid en situatie van een patiënt is. Toch is het niet alleen voor de zorgverlener belangrijk om inzage te hebben in het medisch dossier, ook voor jou als patiënt, ouder of wettelijke vertegenwoordiger van je vader of moeder kan het van levensbelang zijn om een dossier in te kijken.

Als er een behandeling wordt gestart, maak je bepaalde afspraken. In het medisch dossier wordt vervolgens bijgehouden welke zorg iemand krijgt. Maar stel dat je kind in een woongroep woont of dat je vader of moeder thuiszorg krijgt, dan heb je hier niet altijd zicht op. Door het dossier met regelmaat in te kijken, weet je precies of afspraken worden nageleefd en welke medicatie er wordt toegediend.

Via het dossier kun je dus precies lezen hoe het met je kind, je vader of je moeder gaat. Zijn bepaalde beslissingen gerechtvaardigd? En waarom zijn bepaalde beslissingen genomen? Mocht je twijfels hebben of zien dat afspraken niet worden nagekomen, kun je op tijd ingrijpen.

Wat staat er in een medisch dossier?

In een medisch dossier staan de gegevens over je gezondheid, zoals diagnoses en medicijnen. Elke zorgverlener is verplicht om een medisch dossier bij te houden. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk om het te controleren.

In het medisch dossier zitten in elk geval basisgegevens, zoals:

 • Bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek
 • Diagnoses
 • Ingestelde behandelingen
 • Voortgang van behandelingen
 • Operatieverslagen
 • Uitslagen van laboratoriumtests
 • Verwijs- en ontslagbrieven
 • Medische scans
 • Verpleegkundige rapportages
 • Brieven en bevindingen van eerdere hulpverleners of deskundigen
 • De informatie die jij als patiënt geeft, bijvoorbeeld een verklaring dat nabestaanden jouw medisch dossier mogen inzien

Vraag je je eigen dossier aan? Of dat van je kind of je vader of moeder? Controleer dan of al deze punten in het dossier aanwezig zijn. Wat er verder in een medisch dossier moet worden opgenomen, hangt af van de beroepsgroep. Wil je een dossier bij jeugdzorg aanvragen? Dan moet het dossier ook afschriften bevatten van memo’s, zittingsverslagen en informantenverklaringen. Bekijk hier de complete lijst.

Wat hoeft een zorgverlener niet te delen in een medisch dossier?

Hoewel jij recht hebt op een compleet medisch dossier, zijn er onderdelen die níet met jou gedeeld hoeven te worden. En in sommige gevallen zelfs niet gedeeld mogen worden. Stel dat de arts van jouw zoon of dochter een vermoeden heeft van huiselijk geweld, dan hoeven deze passages niet gedeeld te worden. Daarnaast hoeven artsenaantekeningen ook niet in het dossier te worden opgenomen.

Wie mag het medisch dossier inzien?

Zorgverleners mogen gegevens uit het medisch dossier inzien en gegevens opvragen bij anderen. Ook mogen zij gegevens met toestemming van de patiënt delen. In sommige gevallen is de zorgverlener zelfs verplicht om gegevens te delen en is toestemming niet nodig.

Mag je als ouder het dossier van je kind inzien?

Of je het dossier van je kind mag inzien, is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast moet je het gezag over je kind hebben. Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan beslis jij over de medische behandeling en heb je recht op inzage in het medisch dossier. Is je kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan kunnen zowel de ouders als het kind inzage krijgen. Je hebt alleen wel toestemming van je kind nodig. Als je kind ouder dan 16 jaar is, heb je in principe geen recht op inzage. Alleen als je kind daar toestemming voor geeft.

Mag je als kind het medisch dossier van je vader of moeder inzien?

Je kunt het medisch dossier van je ouders alleen inzien als zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Is je vader of moeder wilsonbekwaam? Dan heb je alleen recht op inzage als je de wettelijke vertegenwoordiger bent.

Wat kun je doen als het niet eens bent met wat er in het medisch dossier staat?

Stel dat er een feitelijke fout in het dossier staat, dan kun je dat laten aanpassen. Klopt bijvoorbeeld je geboortedatum niet? Dan heb je er recht op dat dit wordt verbeterd. Ben je het niet eens met de inhoudelijke informatie? Bijvoorbeeld met een diagnose? Dan kun je een aanvullende verklaring aan het medisch dossier laten toevoegen, waarin jouw afwijkende visie staat. De verklaring móet worden opgenomen in het medisch dossier als jij daar om vraagt.

Wil je iets in het medisch dossier van je kind laten wijzigen? Dan is het afhankelijk van de leeftijd van je kind of jij zélf de aanvullende verklaring kunt laten toevoegen:

 • Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan kun je zelf een aanvullende verklaring laten toevoegen.
 • Is je kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan doen jullie dit samen.
 • Is je kind 16 jaar of ouder? Dan kan je kind dit alleen zelf.

Wil je iets in het dossier van je vader of moeder laten wijzigen? Dan kan dat alleen als jij de wettelijke vertegenwoordiger bent. Anders kunnen zij dat alleen zelf.

Kan een zorgverlener zonder overleg aanpassingen in het medisch dossier doorvoeren?

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een dossier te maken over de behandeling van een patiënt of cliënt. Zij mogen dus wijzigingen aanbrengen in het medisch dossier. Als patiënt, ouder of als wettelijke vertegenwoordiger heb je wel het recht om hiertegen in verweer te gaan en een aanvullende verklaring te laten toevoegen.

Wat kun je doen als inzage in het medisch dossier wordt geweigerd?

Stel dat je arts of behandelaar inzage in je medisch dossier weigert, weet dan dat jij in je recht staat. In principe mag inzage niet geweigerd worden. Als je het medisch dossier van je kind wilt inzien, mag dat ook niet geweigerd worden als je kind jonger dan 12 jaar is.

Daarnaast kun je als ouder een arts of jeugdzorg verzoeken om informatie over je kind te verstrekken met als doel om deze informatie te gebruiken in een juridische procedure over de gezags- en/of omgangsregeling met je kind. Als jij het gezag over je kind hebt, moet aan dit verzoek worden voldaan. Bekijk hier een stappenplan, waarmee jij een compleet dossier kunt afdwingen bij Jeugdzorg.

Ontvang een gratis checklist

Wil jij jouw medisch dossier inzien? Of dat van je kind of van je vader of moeder? En heb je geen idee waar je moet beginnen of ben je benieuwd waar je allemaal op moet letten? Stuur dan een mailtje naar info@yourvirtualassistant.online en ontvang een gratis checklist.

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs