Alles wat je moet weten over het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet

Jeugdzorg, Wetgeving
persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet

Het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet biedt veel mogelijkheden voor ouders die zelf de regie willen houden over de zorg voor hun kind. Voor kinderen tot 18 jaar, die zorg of ondersteuning nodig hebben, kun je als ouder een persoonsgebonden budget aanvragen bij je gemeente. Hiermee kun je zelf de zorg voor je kind organiseren en financieren. Maar hoe zit dit precies? Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb vanuit de Jeugdwet? En hoe vraag je dat aan? We zochten het voor je uit.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Het persoonsgebonden budget is een bedrag waarmee je zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Als je een pgb krijgt, kun je zelf bepalen welke zorgverleners jou helpen, waar en wanneer. Met een persoonsgebonden budget ben je dus flexibeler in het regelen van je zorg en heb je meer keuzevrijheid.

Hoe weet je of een pgb bij je past?

Om een pgb te beheren, moet je pgb-vaardig zijn. Dat betekent dat je weet welke zorg je nodig hebt en hoe je goede afspraken maakt met een zorgverlener. De pgb-verstrekker – bijvoorbeeld de gemeente – controleert of je pgb-vaardig bent. De Rijksoverheid heeft een handige checklist gemaakt met 10 punten, waarmee je makkelijk zelf kunt controleren of je pgb-vaardig bent. Je kunt ook de pgb-test doen. Dit is een vragenlijst, waarmee je kunt nagaan of een pgb bij je past.

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb vanuit de Jeugdwet?

Je kunt een persoonsgebonden budget vanuit vier verschillende regelingen aanvragen. Eén van deze regelingen is de Jeugdwet. Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet moet er sprake zijn van een zorgvraag bij je kind. Heb je een kind onder de 18 jaar, die zorg of ondersteuning nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat hij of zij een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft of chronisch ziek is? Dan kun je een pgb aanvragen bij je gemeente. De gemeente regelt op basis van de Jeugdwet dat je het persoonsgebonden budget ontvangt.

Voor welke zorg kun je een persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet aanvragen?

Je kunt het persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet ontvangen voor:

  • begeleiding in het dagelijks leven
  • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
  • logeeropvang
  • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
  • ondersteuning bij de opvoeding

Waar kun je het persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

Je kunt een persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet aanvragen bij de gemeente waar je kind woont. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en kan daarom een pgb verstrekken aan kinderen en jongeren die zorg nodig hebben. Om het pgb aan te vragen moet je een aanvraag indienen bij de gemeente.

Persoonsgebonden budget aanvragen bij je gemeente

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget bij je gemeente bestaat uit 5 stappen:

1. Aanvraag indienen

Dien een aanvraag in bij de gemeente waar je kind woont. Dit kan vaak online of schriftelijk. Hierin geef je aan dat uw kind zorg nodig heeft.

2. Familiegroepsplan schrijven

Schrijf vervolgens een familiegroepsplan. Dit doe je als ouder vaak samen met familie, vrienden en andere mensen uit je sociale netwerk. In dit plan vertel je wat de beperkingen van je kind zijn en beschrijf je welke hulp volgens jou nodig is. Je legt uit hoe je de situatie voor je kind wilt verbeteren.

3. Het keukentafelgesprek

Heb je je aanvraag ingediend en een familiegroepsplan geschreven? Dan onderzoekt de gemeente je aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats en komt iemand bij je thuis langs. In veel gemeenten staat dit gesprek bekend als het ‘keukentafelgesprek’.

Wil je je voorbereiden op dit gesprek? Zorg er dan voor dat je weet welke soorten zorg er zijn, welke zorg je precies nodig hebt en maak een lijstje met vragen, zodat je niks vergeet. Kom je er zelf niet helemaal uit? Dan kun je bij je gemeente gratis hulp vragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze persoon kan met je meekijken en je helpen om het gesprek voor te bereiden.

4. Verslag van het onderzoek

Als de gemeente je aanvraag onderzocht heeft, krijg je hier een verslag van. Ben je het eens met wat hierin staat? Dan onderteken je het verslag. Ben je het er niet mee eens? Dan onderteken je het verslag niet en geef je schriftelijk aan waarom je het er niet mee eens bent.

5. Het besluit van de gemeente

Nadat je het verslag hebt ondertekend en teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of je de gevraagde hulp krijgt en of je hier een persoonsgebonden budget voor krijgt. De brief met het besluit heeft een toekenningsbeschikking. Hierin staat:

  • Of de gemeente je aanvraag goedkeurt of afwijst
  • Welke hulp je precies krijgt, voor hoeveel uur, hoe hoog het budget is of welk pakket je krijgt
  • Wanneer de zorg ingaat en tot wanneer de beschikking geldig is
  • Wat je zorgverleners per uur maximaal mag betalen

Ben je het niet eens met het besluit? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je te weinig uren krijgt? Of je krijgt zorg in natura in plaats van een pgb? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken. In een bezwaarschrift leg je dan uit waarom je het niet eens bent met het besluit. De gemeente onderzoekt vervolgens je bezwaar en neemt een besluit.

Hoe betaalt de gemeente het pgb uit?

Goed om te weten is dat je je pgb niet op je rekening gestort krijgt. Bij een pgb vanuit de Jeugdwet stort de gemeente het pgb op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je achteraf een factuur van je zorgverlener krijgt, stuur je deze door naar de SVB. Medewerkers van de SVB controleren deze factuur. Kloppen alle gegevens? Dan betaalt de SVB binnen 10 werkdagen de zorgverlener vanuit jouw pgb. Als je aan het eind van de periode nog budget over hebt, dan gaat dit geld terug naar de gemeente of het zorgkantoor.

Download de gratis checklist

Wil je de informatie over het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet nog even beknopt op een rij? Download dan onze gratis checklist.

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs