Persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo aanvragen: dit moet je weten

Wetgeving
persoonsgebonden budget Wmo

Een persoonsgebonden budget (pgb) helpt om zelf de regie te houden over welke zorg jij ontvangt. Het biedt dus veel mogelijkheden. Heb je zorg of hulp nodig? Dan kun je vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een pgb aanvragen bij je gemeente. Maar wanneer kom je hiervoor in aanmerking? En hoe vraag je een pgb vanuit de Wmo aan? We zochten het voor je uit.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Met een persoonsgebonden budget koop je zelf zorg of ondersteuning in. Hiermee kun je zelf bepalen welke zorgverleners jou helpen, waar en wanneer. Met een persoonsgebonden heb je dus meer keuzevrijheid.

Hoe weet je of een pgb bij je past?

Om een pgb te beheren, moet je pgb-vaardig zijn. Je moet goed weten welke zorg je nodig hebt en zorgen voor goede afspraken met een zorgverlener. De pgb-verstrekker – bijvoorbeeld de gemeente – beoordeelt of je pgb-vaardig bent. De Rijksoverheid heeft een handige checklist gemaakt met 10 punten, zodat je zelf kunt controleren of je pgb-vaardig bent. Je kunt ook de pgb-test doen. Dit is een vragenlijst, waarmee je kunt nagaan of een pgb bij je past.

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb vanuit de Wmo?

Je kunt een pgb vanuit vier verschillende regelingen aanvragen. Eén van deze regelingen is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet zelf je budget kunnen beheren, dus pgb-vaardig zijn
  • De zorg die je inkoopt moet doeltreffend en veilig zijn
  • Je moet uit kunnen leggen waarom je zelf zorg wilt inkopen met een pgb

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan kun je een pgb aanvragen bij je gemeente. De gemeente regelt op basis van de Wmo dat je het persoonsgebonden budget ontvangt. Het is wel goed om te weten dat jouw gemeente nog andere voorwaarden kan stellen. In principe kan een gemeente niet ‘zomaar’ een pgb weigeren. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op een pgb.

Waar kun je het persoonsgebonden budget aanvragen?

Je kunt een persoonsgebonden budget vanuit de Wmo aanvragen bij de gemeente waar je woont. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en kan daarom een pgb verstrekken. Een pgb vanuit de Wmo vraag je aan bij je gemeente.

Persoonsgebonden budget aanvragen bij je gemeente

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget bij je gemeente bestaat uit 5 stappen:

1. Aanvraag indienen

Doe een melding bij de gemeente waar je woont. Hierin geef je aan dat je zorg nodig hebt. Doe je dit schriftelijk, dan kun je altijd terugzien wanneer je contact hebt opgenomen met je gemeente.

2. Een persoonlijk plan schrijven

Schrijf vervolgens een persoonlijk plan. Hierin beschrijf je wat je wel en niet kunt en waar je hulp bij nodig hebt.

3. Het keukentafelgesprek

Heb je een melding gedaan en een persoonlijk plan geschreven? Dan onderzoekt de gemeente je aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren. Vaak vindt er een persoonlijk gesprek bij jou thuis plaats. Dit gesprek wordt het ‘keukentafelgesprek’ genoemd.

Wil je je voorbereiden op dit gesprek? Zorg er dan voor dat je weet welke zorg er is, welke zorg je precies nodig hebt en maak een lijstje met vragen, zodat je niks vergeet. Vind je het lastig om dit helemaal zelf te doen? Dan kun je bij je gemeente hulp vragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit is gratis. De cliëntondersteuner kijkt met je mee en helpt om het gesprek voor te bereiden.

4. Verslag van het onderzoek

Als de gemeente je aanvraag onderzocht heeft, krijg je hier een verslag van. Ben je het eens met wat hierin staat? Dan onderteken je het verslag. Als je het er niet mee eens bent, dan onderteken je het verslag niet en geef je schriftelijk aan waarom je het er niet mee eens bent.

5. Het besluit van de gemeente

Nadat je het verslag hebt ondertekend en teruggestuurd, hoor je binnen 2 weken van de gemeente of het persoonsgebonden budget wordt toegekend. De brief met het besluit heet een toekenningsbeschikking. Hierin staat:

  • Of de gemeente je aanvraag goedkeurt of afwijst
  • Welke hulp je precies krijgt, voor hoeveel uur, hoe hoog het budget is of welk pakket je krijgt
  • Wanneer de zorg ingaat en tot wanneer de beschikking geldig is
  • Wat je zorgverleners per uur maximaal mag betalen

Als je het niet eens bent met het besluit, dan heb je 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken omdat je vindt dat je te weinig uren krijgt of omdat je zorg in natura krijgt in plaats van een pgb. In een bezwaarschrift leg je uit waarom je het er niet mee eens bent. De gemeente bekijkt vervolgens je bezwaar en neemt een besluit.

Mocht de gemeente je besluit afwijzen, dan moet de gemeente ook onderbouwen waarom de aanvraag is afgewezen. Zonder onderbouwing is je afwijzing niet compleet en kun je hiermee terug naar de gemeente. Het kan dan ook fijn zijn om een onafhankelijk cliëntondersteuner mee te laten kijken, zodat hij/zij je kan helpen bij het opstellen van een eventueel bezwaar.

Hoe betaalt de gemeente het pgb uit?

Als je een pgb krijgt, dan wordt het geld hiervoor niet op je eigen rekening gestort. Bij een pgb vanuit de Wmo stort de gemeente het pgb op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je achteraf een factuur van je zorgverlener krijgt, stuur je deze door naar de SVB. Medewerkers van de SVB controleren deze factuur. Als alle gegevens kloppen, dan betaalt de SVB binnen 10 werkdagen de zorgverlener vanuit jouw pgb. Als er budget over blijft, dan gaat dit geld terug naar de gemeente.

Download de gratis checklist

Wil je de informatie over het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo nog even beknopt op een rij? Download dan onze gratis checklist.

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs