Persoonsgebonden budget vanuit de Wet langdurige zorg aanvragen: dit moet je weten

Tips en advies, Wetgeving
Persoonsgebonden budget vanuit de Wlz

Een persoonsgebonden budget helpt je om zelf de regie te houden over welke zorg je ontvangt. Het biedt veel mogelijkheden. Je bent bijvoorbeeld flexibeler dan wanneer je zorg in natura krijgt. Heb je zorg of hulp nodig? Dan kun je vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een persoonsgebonden budget aanvragen bij het zorgkantoor in jouw regio. Maar wanneer kom je hiervoor in aanmerking? En hoe vraag je een persoonsgebonden budget vanuit de Wlz aan? We zetten het voor je op een rij.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Met een persoonsgebonden budget koop je zelf zorg of ondersteuning in. Hiermee kun je zelf bepalen welke zorgverleners jou helpen, waar en wanneer. Een persoonsgebonden geeft je dus meer keuzevrijheid en flexibiliteit.

Hoe weet je of een pgb bij je past?

Om een pgb te beheren, moet je pgb-vaardig zijn. Je moet goed weten welke zorg je nodig hebt en zorgen voor goede afspraken met een zorgverlener. De pgb-verstrekker – bijvoorbeeld het zorgkantoor – beoordeelt of je pgb-vaardig bent. De Rijksoverheid heeft een praktische checklist gemaakt, zodat jij zelf kunt controleren of je pgb-vaardig bent. Je kunt ook de pgb-test doen. Dit is een vragenlijst, waarmee je kunt nagaan of een pgb bij je past.

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb vanuit de Wlz?

Je kunt een persoonsgebonden budget vanuit vier verschillende regelingen aanvragen. Eén van deze regelingen is de Wet langdurige zorg (Wlz). Heb je 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Of wil je zorg inkopen voor iemand die dit nodig heeft? Bijvoorbeeld vanwege een beperking of een chronische ziekte? Dan kun je het pgb aanvragen bij het zorgkantoor in jouw regio. Dit wordt dan geregeld op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Je kunt het pgb vanuit de Wet langdurige zorg ontvangen voor:

  • persoonlijke verzorging, zoals wassen, aankleden, naar de wc gaan
  • verpleegkundige zorg, zoals wondzorg of injecties
  • begeleiding in het dagelijks leven
  • groepsbegeleiding
  • logeeropvang
  • huishoudelijke hulp

Persoonsgebonden budget aanvragen bij het zorgkantoor

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget bij het zorgkantoor in jouw regio bestaat uit 4 stappen:

1. Indicatie aanvragen

Voor een persoonsgebonden budget vanuit de Wlz heb je eerst een indicatie nodig. Die vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het is handig om hiervoor een persoonlijk plan te schrijven, waarin staat wat je wel en niet kunt en waar je hulp bij nodig hebt. Daarnaast is het slim om een zorgmomentenoverzicht bij te voegen, waarin staat wanneer en hoe vaak je zorg nodig hebt en hoeveel tijd dit kost. Vind je het lastig om dit helemaal zelf te doen? Dan kun je bij je gemeente hulp vragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit is gratis. De cliëntondersteuner kan je helpen bij je aanvraag en persoonlijk plan.

Als je je aanvraag hebt ingediend, beoordeelt het CIZ of je in aanmerking komt voor een pgb vanuit de Wlz. Je krijgt binnen 6 weken een indicatiebesluit. Het CIZ stuurt de indicatie niet alleen naar jou, maar ook naar het zorgkantoor.

Ben je het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kun je bezwaar maken bij het CIZ.

2. Aanvraag indienen bij het zorgkantoor

De volgende stap is het pgb aanvragen bij het zorgkantoor. Hierbij stuur je een budgetplan mee, waarin je zo precies mogelijk beschrijft welke zorg je wilt inkopen en hoeveel dit kost. Het is ook slim om hier je persoonlijk plan en zorgmomentenoverzicht bij te voegen.

3. Gesprek met het zorgkantoor

Als het zorgkantoor jouw aanvraag heeft bekeken, ga je in gesprek met een medewerker van het zorgkantoor. Dit gesprek heet het ‘bewustekeuze-gesprek’. Jullie bespreken waarom je voor een pgb kiest en of je een pgb kunt beheren.

4. Besluit van het zorgkantoor

Vervolgens neemt het zorgkantoor een besluit over je aanvraag. Het besluit van het zorgkantoor en de hoogte van je budget staan in een toekenningsbeschikking. Het kan zijn dat het zorgkantoor beslist dat je beter zorg in natura kunt krijgen dan een persoonsgebonden budget. Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe betaalt het zorgkantoor je pgb uit?

Als je een pgb krijgt, dan wordt het geld hiervoor niet op je eigen rekening gestort. Bij een pgb vanuit de Wlz stort het zorgkantoor het budget op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je achteraf een factuur van je zorgverlener krijgt, stuur je deze door naar de SVB. Medewerkers van de SVB controleren deze factuur. Als alle gegevens kloppen, dan betaalt de SVB binnen 10 werkdagen de zorgverlener vanuit jouw pgb.

Eigen bijdrage bij een pgb vanuit de Wlz

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je bij een pgb vanuit de Wlz een eigen bijdrage. Dit betaal je van je eigen inkomen en niet vanuit je persoonsgebonden budget. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Download de gratis checklist

Wil je de informatie over het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wlz nog even beknopt op een rij? Download dan onze gratis checklist.

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs