Persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet: dit moet je weten

Tips en advies, Wetgeving
persoonsgebonden budget Zorgverzekeringswet

Met een persoonsgebonden budget heb jij de touwtjes in handen als het gaat om jouw zorgkeuzes. Dat betekent dat je veel mogelijkheden hebt. Je bent bijvoorbeeld flexibeler dan wanneer je zorg in natura krijgt. Heb je langer dan één jaar zorg of hulp nodig? Dan kun je vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een persoonsgebonden budget aanvragen bij jouw zorgverzekeraar. Maar wanneer kom je hiervoor in aanmerking? En hoe vraag je een persoonsgebonden budget vanuit de Wlz aan? We zetten het voor je op een rij.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Met een persoonsgebonden budget koop je zelf zorg of ondersteuning in. Hiermee kun je zelf bepalen welke zorgverleners jou helpen, waar en wanneer. Een persoonsgebonden geeft je dus meer keuzevrijheid en flexibiliteit.

Hoe weet je of een pgb bij je past?

Om een pgb te beheren, moet je pgb-vaardig zijn. Je moet weten welke zorg je nodig hebt en zorgen voor goede afspraken met een zorgverlener. De pgb-verstrekker – bijvoorbeeld jouw zorgverzekeraar – beoordeelt of je pgb-vaardig bent. De Rijksoverheid heeft een praktische checklist gemaakt, waarmee je zelf kunt bekijken of je pgb-vaardig bent. Je kunt ook de pgb-test doen. Dit is een vragenlijst, waarmee je kunt nagaan of een pgb bij je past.

Voor welke hulp krijg je een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet?

Je kunt een persoonsgebonden budget vanuit vier verschillende regelingen aanvragen. Eén van deze regelingen is de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) is voor kinderen en volwassenen, die langer dan een jaar verpleging of zorg nodig hebben. Ook voor palliatieve terminale zorg kun je een Zvw-pgb aanvragen.

Je kunt een persoonsgebonden budget vanuit de Zvw aanvragen voor:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging, die nodig is vanwege medische zorg
 • Medisch specialistische zorg, zoals zuurstof toedienen of medicijnen via een infuus
 • Palliatieve terminale zorg

Goed om te weten is dat als je de rest van je leven zorg nodig hebt, je dan valt onder de Wet langdurige zorg. In dat geval kun je een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb via je zorgverzekeraar?

Om in aanmerking de te komen voor een persoonsgebonden budget via je zorgverzekeraar, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Je indicatie mag niet ouder zijn dan 3 maanden
• Je zorgvraag is voor meer dan één jaar
• Je moet pgb-vaardig zijn of hulp krijgen van iemand anders
• Je moet kunnen vertellen, waarom je kiest voor een pgb

Persoonsgebonden budget aanvragen bij je zorgverzekeraar

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget bij je zorgverzekeraar bestaat uit 5 stappen:

1. Indicatie aanvragen

Voor een persoonsgebonden budget vanuit de Zvw vraag je een indicatie aan voor verpleging of verzorging. Je vraagt dit aan bij de wijkverpleegkundige. Wil je een pgb aanvragen voor je kind? Dan vraag je een indicatie aan bij een kinderverpleegkundige. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen welke wijkverpleegkundige of kinderverpleegkundige de indicatie kan doen.

2. Maak een budgetplan

In een budgetplan schrijf je zo precies mogelijk welke zorg je wilt inkopen en wat dit kost. Het is ook slim om een persoonlijk plan te schrijven, waarin je beschrijft wat je wel en niet kunt en waar je hulp bij nodig hebt.

3. Een wijkverpleegkundige komt langs voor de indicatie

De wijkverpleegkundige bespreekt met jou welke ziekte of beperkingen je hebt, welke zorg je nodig hebt en waarom en welke hulp je krijgt van familie of vrijwilligers. Vervolgens vult de wijkverpleegkundige het verpleegkundig deel van het aanvraagformulier in. Deze indicatie is 3 maanden geldig.

De rest van het aanvraagformulier vul je zelf in. Hierin staat:

 • Waarom je zorg wilt inkopen via het pgb
 • Welke zorgverleners je wilt inhuren
 • Hoeveel uur per week je zorg nodig hebt
 • Of je zelf een pgb kunt beheren en de bijbehorende administratie kunt doen

Let op: stuur dit aanvraagformulier binnen 3 maanden naar je zorgverzekeraar.

4. De zorgverzekeraar bekijkt je aanvraag

Het kan zijn dat een medewerker je belt over je aanvraag en je keuze voor een pgb.

5. De zorgverzekeraar neemt een besluit

In de Zvw heet zo’n besluit over jouw pgb een ‘toekenningsverklaring’. Hierin staat of je een persoonsgebonden budget krijgt en voor hoeveel uur. Ben je het niet eens met het besluit of met de indicatie van de wijkverpleegkundige? Dan kun je je zorgverzekeraar vragen om je aanvraag opnieuw te beoordelen.

Hoe betaalt de zorgverzekeraar het pgb uit?

Als je een pgb krijgt toegewezen, werkt de betaling als volgt:

 • Je dient de factuur van de zorgverlener in bij je zorgverzekeraar
 • De zorgverzekeraar controleert de factuur en stort het bedrag op jouw bankrekening
 • Daarna betaal jij zelf je zorgverlener

Goed om te weten is dat je voor een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet géén eigen risico betaalt.

Download de gratis checklist

Wil je de informatie over het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet nog even beknopt op een rij? Download dan onze gratis checklist.

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs