Rechter tikt gemeenten op de vingers om pgb: wat betekent dit voor jou?

Wetgeving
aanpassing persoonsgebonden budget

Goed nieuws: familieleden of vrienden, die een naaste verzorgen en recht hebben op een vergoeding, moeten beter betaald worden. Dat heeft de Centrale Raad op 16 augustus 2023 besloten. Het gaat om het persoonsgebonden budget-uurtarief voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Hoe zit dit precies? En wat betekent dit voor jou? We zochten het voor je uit.

De uitspraak van de rechter: waar gaat het precies om?

De uitspraak van de Centrale Raad gaat om het tarief voor zorgverleners uit het sociaal netwerk van mensen met een zorgbehoefte. Zoals een partner, familie of vrienden. Veel gemeenten in Nederland hanteren hiervoor een uurtarief dat gelijk is aan het minimumloon. De Centrale Raad zegt nu dat dit ontoereikend is om voldoende ondersteuning in te kopen en dat de hoogte van het pgb-uurtarief moet worden vastgesteld aan de hand van de CAO’s, die gelden voor hulp in het huishouden of begeleiding. Dat betekent concreet:

  • Bij huishoudelijke hulp wordt het uurloon gebaseerd op het hoogste periodieke loon van de CAO Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT). Dit is inclusief vakantietoeslag en de financiële tegenwaarde van verlofuren.
  • Bij individuele begeleiding wordt het uurloon gebaseerd op het hoogste periodieke loon volgens de Functie Waardering Gezondheidszorg 30 van de cao Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT), ook inclusief vakantietoeslag en verlofuren.

Consequenties voor gemeenten

De uitspraak van de rechter had betrekking op casussen van de gemeenten Etten-Leur en Gemert-Baker. Zo moet de gemeente Etten-Leur van de rechter alsnog de zorg betalen voor een moeder, die haar dochter betaalt voor hulp in de huishouding. De gemeente had de aanvraag voor een persoonsgebonden budget (pgb) geweigerd, omdat het volgens hen om mantelzorg zou gaan en niet om huishoudelijke hulp. Voor mantelzorg heeft de gemeente geen pgb.

De uitspraak beperkt zich niet tot Etten-Leur en Gemert-Baker, maar strekt zich uit over alle gemeenten van Nederland. Het betekent dat gemeenten die voor individuele begeleiding of hulp in het huishouden een pgb-tarief hanteren dat gelijk is aan het minimumloon, dit moeten aanpassen. Het zou goed kunnen dat de uitspraak ook gevolgen gaat hebben voor andere maatwerkvoorzieningen in de Wmo en de Jeugdwet.

Wat betekent dit voor jou en wat kun je doen?

En dan nu het allerbelangrijkste: wat betekent dit voor jou? Als jij als naaste zorg verleent met behulp van het persoonsgebonden budget van een zieke, heb jij nu recht op het nieuw vastgestelde tarief. Heeft jouw naaste een pgb uit de Wmo en/of de Jeugdwet in een gemeente die uitgaat van het minimumloon voor individuele begeleiding of hulp bij het huishouden? Dan kun je naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad contact opnemen met je gemeente en vragen of zij het tarief willen aanpassen.

Goed om te weten: helaas geldt de uitspraak van de Centrale Raad niet met terugwerkende kracht voor alle al toegekende pgb’s voor informele hulp. Wel kunnen bestaande budgethouders hun gemeente verzoeken om het tarief vanaf nu aan te passen.

Wat vinden wij?

Onze missie is om de zoektocht naar passende zorg makkelijker te maken voor mensen die zorg nodig hebben. Dat is waar De Zorgkeuze voor staat. Wij zijn daarom erg blij met de uitspraak van de Centrale Raad. Het is niet juist om mensen uit het sociale netwerk met een minimumloon te betalen. En dat is nu door deze uitspraak juridisch bevestigd.

Daarbij wordt er aan alle kanten gesproken over de inzet van meer mantelzorg, omdat er door de vergrijzing meer mensen met een zorgbehoefte komen, terwijl er minder personeel is. En ook al helpen mensen hun naasten uit liefde, mantelzorg kan zwaar zijn. Deze uitspraak zorgt dus ook voor een stukje erkenning voor mantelzorgers.

Download de checklist

Natuurlijk volgen wij het nieuws over deze ontwikkeling op de voet. Zodra er meer bekend is over deze ontwikkeling, delen wij dat op onze blog. Wil je de informatie uit deze blog over het aanpassen van de pgb-tarieven voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding nog even beknopt op een rij? Download dan onze gratis checklist.

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs