Specialistische jeugdhulp

Wat is specialistische jeugdhulp?

Kinderen en/of jongeren met een psychiatrische stoornis, ernstige gedragsproblemen of andere complexe problematiek kunnen behoefte hebben aan specifieke hulp van specialisten. Specialistische jeugdzorg biedt een uitkomst voor specifieke problemen, waar de reguliere jeugdzorg meestal niet in kan voorzien.

Waar kan specialistische jeugdhulp uit bestaan?

Specialistische jeugdhulp is heel breed. Hieronder valt onder andere:

Intensieve ambulante (gezins)begeleiding

MDFT gezinsbehandeling

Contextuele behandeling

Verbindend gezag voor ouders

Verbindend gezag voor docenten

Signs of Safety veiligheidsaanpak

Hulp buiten reguliere zorg

Financiering

  • Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de behandeling van specialistische jeugdzorg onder de Jeugdwet. Dit betekent dat de behandeling wordt vergoed door de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, een medisch specialist (bijvoorbeeld een kinderarts) of van een deskundige in dienst van de gemeente. Daarbij moet de zorgverlener wel een zorgovereenkomst hebben afgesloten met de gemeente waarin je woont.
  • Soms komt het voor dat specialistische jeugdhulp ook nog nodig is wanneer iemand 18 jaar is geworden. De meeste vormen van jeugdhulp vallen vanaf die leeftijd onder andere onder de Wmo, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Toch hoeft jeugdhulp niet altijd direct te vervallen. In de Jeugdwet is de mogelijkheid van verlengde jeugdhulp opgenomen. Hierin wordt gesteld dat je tussen je 18e en 23e ook een jeugdig persoon bent. Je mag dan gebruik maken van hulp, wanneer:
    • je al jeugdhulp ontving vóór je 18e verjaardag en er is bepaald dat voortzetting van deze hulp noodzakelijk is;
    • vóórdat je 18 jaar werd, is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is;
    • is bepaald dat jeugdhulp die je voor je 18e hebt gehad, binnen een termijn van een halfjaar hervat moet worden.

Vind specialistische jeugdhulp bij jou in de buurt

Klik hier om je zoekopdracht te verfijnen
Herstel
Herstel