Thuiszorgorganisatie

Wat is een thuiszorgorganisatie?

Een thuiszorgorganisatie biedt zorg bij mensen thuis. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp. Thuiszorg heb je nodig als je niet meer zelfstandig in je behoeften kunt voorzien. De zorg kan enorm uiteenlopen: van hulp bij het aantrekken van steunkousen tot hulp bij douchen en aankleden. Ook de redenen van thuiszorg kunnen enorm verschillen. Zo kun je langdurige thuiszorg nodig hebben bij ouderdomsklachten of een chronische ziekte, maar je kunt ook tijdelijk thuiszorg inschakelen. Bijvoorbeeld na een ongeluk of een operatie. Voor ouderen kan thuiszorg helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Thuiszorgorganisatie NederlandThuiszorgorganisatie Nederland

Waar kan een thuiszorgorganisatie bij helpen?

Een thuiszorgorganisatie kan onder andere helpen bij:

  • Persoonlijke verzorging en verpleging, zoals hulp bij douchen, opstaan uit bed, eten, verzorging van een wond, stomazorg, aantrekken van steunkousen of het geven van injecties en medicatie
  • Begeleiding in het dagelijks leven, zoals hulp bij de administratie, het indelen van je dag of hulp bij zelfredzaamheid
  • Huishouden, zoals schoonmaken, boodschappen doen, wassen en koken
Waar kan thuiszorg bij helpen

Financiering

Thuiszorg kan op verschillende manieren gefinancierd worden:

Vanuit de Zorgverzekeringwet

  • In veel gevallen worden verpleging en verzorging aan huis geleverd door de wijkverpleging. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de kosten worden vergoed door jouw zorgverkering.

Vanuit de gemeente

In sommige gevallen kan thuiszorg vergoed worden door de gemeente:

  • Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Persoonlijke verzorging tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuigelijke beperking valt onder de Wmo.
  • Begeleiding of ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) valt onder de Wmo.

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Wanneer je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) worden verpleging en verzorging vergoed vanuit de Wlz.

Vind een thuiszorgorganisatie bij jou in de buurt

Klik hier om je zoekopdracht te verfijnen
Herstel
Herstel