Wat is verlengde jeugdhulp? En wat zijn de voorwaarden?

Jeugdzorg, Wetgeving
verlengde jeugdhulp

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. Dat is geregeld in de Jeugdwet. In principe stopt jeugdhulp als een jongere 18 jaar wordt. Vanaf die leeftijd kunnen zij zorg en ondersteuning krijgen vanuit andere wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms is het verstandig om jeugdzorg voor jongeren van 18 jaar en ouder wél door te laten lopen. Voor specifieke gevallen kan de gemeente besluiten tot verlengde jeugdhulp. Maar wat is dat precies? En wat zijn de voorwaarden?

Wat is verlengde jeugdhulp?

In principe geldt de Jeugdwet dus voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het kan zijn dat iemand alleen nog zorg nodig heeft, nadat hij of zij 18 jaar is geworden. In dat geval wordt de zorg vaak overgenomen door de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar soms wordt de jeugdhulp verder doorgezet met verlengde jeugdhulp.

Verlengde jeugdhulp is dus hulp aan jeugdigen tussen de 18 en 23 jaar. Bijvoorbeeld als zij nog hulp nodig hebben, die niet vanuit een andere wet geregeld kan worden. Of als de behandeling nog doorloopt.

Onderdeel van de Jeugdwet

Verlengde jeugdhulp is onderdeel van de Jeugdwet. Vanuit deze wet regelt de gemeente jeugdhulp voor jeugdigen en hun ouders. Het gaat erom dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. En dat kan op veel verschillende manieren: langdurig of kort, thuis of in een instelling, individueel of als gezin.

Voorwaarden verlengde jeugdhulp

In specifieke situaties kan verlengde jeugdhulp worden ingezet voor jongeren van 18 jaar of ouder. Dit duurt maximaal 5 jaar, totdat de jeugdige 23 jaar is. Hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden, waar je als jeugdige aan moet voldoen:

  • Je kreeg vóórdat je 18 werd al jeugdhulp en de gemeente vindt dat voortzetting nodig is
  • Vóórdat je 18 werd, is bepaald dat jeugdhulp nodig is
  • Na beëindiging van jeugdhulp – die voor je 18e levensjaar begonnen was – stelt de gemeente vast dat hervatting van jeugdhulp noodzakelijk is
  • Jeugdhulp loopt ook door na de 18e verjaardag als dit wordt ingezet in het kader van jeugdstrafrecht of jeugdreclassering.

Wie bepaalt of verlengde jeugdhulp nodig is?

Goed om te weten is dat het aan de gemeente is om te bepalen of verlengde jeugdhulp noodzakelijk is. Om dit te kunnen bepalen doet de gemeente onderzoek. En daar moeten zij op tijd mee beginnen. Zodra een jeugdige 17 jaar wordt, nodigt de consulent van de gemeente de jeugdige en zijn of haar ouders/verzorgers uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt besproken welke zorg en ondersteuning er nog nodig is als de jeugdige 18 jaar wordt. Zo kan de gemeente ervoor zorgen dat de overgang naar 18+ zo goed mogelijk verloopt.

Neemt de gemeente geen contact met jou of je kind op? Dan kun je ook zelf een gesprek aanvragen bij het jeugd- of wijkteam van je gemeente. Schroom vooral niet om dat te doen.

Download de gratis checklist

Wil je nog even beknopt op een rij wat verlengde jeugdhulp precies is, wat eronder valt en voor wie het bedoeld is? Download dan onze gratis checklist.

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs