Zilveren Kruis schrapt vaktherapie voor de jeugd uit aanvullende verzekering: hoe lopen de financieringsstromen nu?

Jeugdzorg
vaktherapie jeugdzorg

Eind vorig jaar kondigde zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan om vaktherapie voor de jeugd per 1 januari 2022 uit de aanvullende verzekering te schappen. Het argument dat Zilveren Kruis aanvoert, is dat deze hulp via de Jeugdwet – dus door gemeenten – geregeld moet worden. Maar veel ouders zijn juist aanvullend verzekerd omdat vaktherapie voor de jeugd níet vergoed wordt door de reguliere jeugdhulp en niet in de basisverzekering valt. Stel dat jouw kind nu vaktherapie nodig heeft, dan is het goed om je hier bewust van te zijn.

Brandbrief en petitie

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor vaktherapeutische disciplines. Hieronder vallen danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en beeldende therapie. Het besluit van Zilveren Kruis om deze vormen van vaktherapie voor de jeugd uit de aanvullende verzekering te schrappen, heeft geleid tot protest. Zilveren Kruis kan vinden dat vaktherapie voor de jeugd betaald moet worden uit de Jeugdwet, maar dat ís op dit moment niet zo geregeld. Veel ouders en therapeuten zijn hier dus behoorlijk door overvallen. Want op het moment dat een behandeling niet meer vergoed wordt, draai je als ouder al snel zelf op voor de kosten. En niet iedereen kan dit betalen.

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen heeft inmiddels een brandbrief gestuurd naar Zilveren Kruis, waarin zij vragen om deze beslissing per direct ongedaan te maken. Veel ouders zijn namelijk aanvullend verzekerd omdat dit type jeugdhulp niet vergoed wordt via reguliere jeugdhulp van de gemeente of via de basisverzekering. En een grote groep jeugdigen komt niet aanmerking voor reguliere jeugdhulp, omdat de problemen dan nog niet ernstig genoeg zijn.

In Haarlem is onlangs een petitie met ruim 600 handtekeningen overhandigd aan de Haarlemse wethouder Jur Botter. In de petitie roepen ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en verwijzers gemeenten op om vaktherapie per 2023 als zelfstandige behandelvorm op te nemen in de gecontracteerde jeugdhulp.

Het besluit van Zilveren Kruis heeft dus aardig wat stof doen opwaaien. Logisch, want door vaktherapie uit de aanvullende verzekering te schrappen, wordt een kans op preventieve en vroegtijdige aanpak gemist. Zonder behandeling zullen veel kinderen uiteindelijk in de reguliere jeugdzorg terecht komen, waardoor de zorgkosten uiteindelijk hoger zullen uitvallen.

Hoe lopen de financieringsstromen dan?

Stel, je bent voor je kind verzekerd bij Zilveren Kruis, dan wordt vaktherapie dus niet meer vergoed uit de aanvullende verzekering. Maar dat betekent natuurlijk niet dat jouw kind deze hulp ook niet meer nodig heeft. Hoe loopt de financieringsstroom dan nu? Hoe zit dit?

Vanuit een aanvullende verzekering, anders dan Zilveren Kruis

Sommige verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering de kosten voor vaktherapie. Dit valt meestal onder alternatieve zorg. De vergoeding varieert van een deel van het sessietarief tot een maximaal bedrag per jaar. Maakt je kind gebruik van vaktherapie of heeft hij of zij dit nodig? Overleg dan voorafgaand aan de behandeling met jouw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vanuit het persoonsgebonden budget (PGB)

Voor kinderen tot en met 18 jaar kan vaktherapie soms betaald worden vanuit het persoonsgebonden budget van de gemeente. Een PGB kun je bij je gemeente aanvragen voor je kind. Het gaat dan om een PGB voor vaktherapie. Dit valt dan binnen jeugdzorg. Let op: om in een door de gemeente gefinancierde vorm van jeugdhulp terecht te komen, is een indicatie nodig van bijvoorbeeld een huisarts of buurtteam. Als vervolgens uit onderzoek van de gemeente blijkt dat vaktherapie een onderdeel moet zijn van de behandeling, kan dit betaald worden vanuit het PGB.

Als onderdeel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Vaktherapie kan in sommige gevallen vanuit de basiszorgverzekering worden vergoed, onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Soms kan het ook geheel vergoed worden als vaktherapie deel uitmaakt van een DBC. Een DBC omschrijft de behandeling, die hoort bij de zorgvraag van jouw kind. Een DBC kan alleen aangevraagd worden door erkende psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Heeft jouw kind al een DBC? Dan kan vaktherapie hierin worden opgenomen.

Kortom: maakt jouw kind gebruik van vaktherapie of denk je dat jouw zoon of dochter dit nodig heeft? Lees je dan vooraf goed, laat je informeren en neem contact op met jouw zorgverzekering, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Bronnen:

Dit artikel delen:

De Zorgkeuze

De Zorgkeuze is een platform dat het zorgaanbod in Nederland overzichtelijk in kaart brengt. Het helpt jou om snel en eenvoudig je weg te vinden in het complexe landschap van zorgaanbieders.

Gerelateerde blogs