Stichting A&M Zorg

Stichting A&M Zorg is een interculturele zorgaanbieder, die ambulante begeleiding biedt aan migranten (gezinnen) in West Brabant. Het doel is om het welzijn van minderjarige, jong volwassene en/of hun ouders te bevorderen, waardoor zij optimaal kunnen integreren en participeren in de maatschappij. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen cultuur. Stichting A&M Zorg slaat een brug tussen de cultuur van migranten en de Nederlandse cultuur.

Voor wie?

Stichting A&M Zorg is er voor vluchtelingengezinnen, statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Wat zijn de behandelmethoden?

Stichting A&M Zorg biedt ambulante begeleiding. Met ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund in het dagelijks leven. De begeleiding sluit aan bij wat de cliënt al kan en is gericht op het vergroten van deze vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan praktische ondersteuning bij financiën, administratie, het opbouwen van een netwerk in Nederland, het begrijpen en leren van de taal, opvoedondersteuning, solliciteren en gesprekken op school.

Werkwijze

Stichting A&M Zorg heeft contracten met gemeenten in West Brabant en met Stichting Nidos. Als je ondersteuning wilt van Stichting A&M Zorg en in de regio West Brabant woont, kun je dit aangeven bij het Wmo-loket van de gemeente. De gemeente kan dan een verzoek indienen bij Stichting A&M Zorg. Stichting A&M Zorg biedt naast aanmelding bij het Wmo-loket ook jeugdhulp. Aanmelding kan daarom ook via Jeugdhulp.

Wachttijden

Stichting A&M Zorg heeft op dit moment geen wachtlijst.

Financiering

  • Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt de begeleiding van Stichting A&M Zorg onder de Jeugdwet. Dit betekent dat de behandeling wordt vergoed door de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen, heb je meestal wel een verwijzing nodig van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
  • Voor volwassenen loopt de vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kun je contact opnemen met je gemeente.

Contact

contact@aenmzorg.nl

Ad Kerstens: 06-21312479
Marieke Hakkennes: 06-14390149

Adres

Stichting A&M Zorg
Meidoornlaan 4
4702 AZ Roosendaal