Stichting Ufit

Stichting Ufit helpt getraumatiseerde geüniformeerde hulpverleners om hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Het doel is om geüniformeerden met PTSS en/of burn-out klachten weer in beweging te brengen en te laten re-integreren door middel van sport, lichamelijke oefeningen, voeding en psychomotorische therapie.

Voor wie?

Stichting Ufit helpt (voormalig) geüniformeerden met PTSS en/of burn-out klachten. Onder geüniformeerden worden werknemers van defensie, politie, brandweer, ambulancedienst en reddingsdiensten verstaan.

Wat zijn de behandelmethoden?

Stichting Ufit helpt getraumatiseerde geüniformeerde hulpverleners met het verbeteren en versterken van hun fysieke en mentale gezondheid met behulp van een aan-huis programma. Dat gaat als volgt:

Een ambulant lifestyle manager maakt met de cliënt een individueel jaarplan om de 3 basispijlers inhoud te geven:

  1. Conditie: fysiek gezonder worden door middel van een beweegprogramma, geleid door een personal trainer.
  2. Voeding: fysiek gezonder worden door middel van een gepersonaliseerd voedingsadvies, geleid door een diëtist.
  3. Geestelijke gezondheid: mentaal weerbaarder worden door middel van psychomotorische interventies, zoals spanningsregulatie en ontspanningsoefeningen. Dit wordt geleid door een senior psychomotorisch therapeut en GZ-psycholoog.

De cliënt heeft voornamelijk contact met de ambulant lifestyle manager (AMT). De AMT heeft zicht op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en heeft het contact met de personal trainer, diëtist en psychomotorisch therapeut.

Werkwijze

  1. Via de website kun je een aanmeldformulier invullen, daarna wordt er contact met je opgenomen.
  2. In een intakegesprek wordt bepaald in hoeverre het programma bij je past.
  3. Als bepaalt wordt dat het programma bij je past, ga je aan de slag zodra de benodigde financiering binnen is.

Wachttijden

Stichting Ufit heeft een wachttijd van 6 maanden. De kennismaking wordt wel zo snel mogelijk ingepland. Na de kennismaking kan het 6 maanden duren, voordat het traject start.

Financiering

De kosten van dit programma worden vergoed door middel van fondsenwerving, donaties en het organiseren van evenementen. Deelnemers aan dit programma wordt gevraagd om een bijdrage te leveren naar financiële draagkracht.

Wat doet een orthopedagoog

Contact

klantenservice@stichtingufit.nl

085 30 35 988